7.200 ευρώ για 10.500 μακροχρόνια ανέργουςΝέο πρόγραμμα για χιλιάδες ανέργους που βρίσκονται έως πέντε χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ.
Η σύμβαση θα είναι για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, θα προηγηθούν όσοι βρίσκονται κοντά στα όρια συνταξιοδότησης (55 έως 67 ετών) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Οι συνολικά 10.500 ωφελούμενοι θα προσληφθούν, κατά κύριο λόγο, στους δήμους και σε άλλους φορείς του Δημοσίου με μηνιαίες απολαβές περίπου 600 ευρώ.
Για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει:
  • Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
  • Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά μήνα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
  • Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
  • Παράλληλα, θα πρέπει ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment