Σε 45 δήμους της χώρας 482 προσλήψεις συμβασιούχων


Προσλήψεις 482 συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας για διάρκεια οκτώ μηνών προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών

Απο τις προσλήψεις προκύπτει δαπάνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (4.520.196€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς.

Για τις προσλήψεις προηγήθηκαν βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017 και ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.
Η κατανομή των 482 συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες έχει ως εξής:

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment